Meetplan en Google Analytics 4 voor CareAbout!

In maart 2022 kregen wij een leuke uitdaging van CareAbout, met als grote vraag: hoe zorgen we dat er meer sollicitanten via de website binnenkomen?

CareAbout (opgericht in 2017) is een detacheerder in de zorg van doktersassistenten en apothekersassistenten. CareAbout biedt doktersassistenten en apothekersassistenten de kans om zich zowel professioneel als persoonlijk te ontplooien met traineeships op maat. Hiermee leren ze verschillende praktijken kennen en is er veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Momenteel is de vraag naar doktersassistenten en apothekersassistenten in Nederland heel hoog. De uitdaging is om werknemers te laten kiezen voor CareAbout! De website is naast LinkedIn een belangrijk kanaal om potentiële kandidaten te informeren en te betrekken bij CareAbout. Ook kan er via webformulieren direct gesolliciteerd worden op vacatures.

Helaas werd het indienen van deze webformulieren nog niet gemeten in Google Analytics. Er was alleen een “standaard” Google Analytics meting ingesteld waarmee alleen paginaweergaven werden gemeten. Hierdoor ontbrak het aan inzicht waar de bezoekers die solliciteerden vandaan kwamen.

“In deze arbeidsmarkt is het cruciaal om te weten wat wel en wat niet werkt voor het aantrekken van nieuwe collega’s. Veel metingen deden we al in het recruitmentproces, maar de website was nog één groot mysterie. Daar komt nu verandering in!”

– Timothy Hoolhorst, Directeur CareAbout

Wat hebben we bereikt?

+100%  meer inzicht in wat bezoekers doen op de website

+123%  meer sollicitatieformulieren via website in juni t.o.v. 2021

Onze werkwijze

Om meer inzicht te krijgen in het gebruik van de website was het van groot belang om als eerste een meetplan voor de website op te stellen. Met dit meetplan stellen we doelen op voor de belangrijkste fases van de klantreis (in dit geval de sollicitantreis) op de website. Deze doelen moeten goed gedefinieerd en meetbaar zijn. We noemen deze definities KPI’s, oftewel kritische prestatie-indicatoren. Deze bestaan uit statistieken en doelstellingen die voortvloeien uit de bedrijfsdoelstellingen. Deze indicatoren geven ons een duidelijk inzicht in de prestaties in de verschillende fases van de klantreis en vertellen ons of onze marketingacties succesvol zijn.

Vervolgens vertalen we deze KPI’s in een implementatieplan om de belangrijkste bezoekersgedragingen daadwerkelijk te meten. Denk hierbij aan het meten van het succesvol indienen van een sollicitatieformulier, de interactie met belangrijke knoppen of het starten van de zelftest “pas ik bij CareAbout?”. Voor het instellen van deze metingen gebruiken we Google Tag Manager. Om direct toekomstbestendig te zijn is er gekozen voor de nieuwste versie van Google Analytics (GA4). De oude versie, Universal Analytics, zal namelijk vanaf 1 juli 2023 geen gegevens meer verwerken.

Het resultaat

We vinden meetbare resultaten heel belangrijk, want hiermee leggen we de basis om goede marketingbeslissingen te kunnen nemen. Met een duidelijke rapportage van de KPI’s per klantfase kunnen we met GA4 namelijk ook segmenteren op kanaal. Zo zien we dus niet alleen of onze SEO of SEA werkzaamheden leiden tot meer bezoek, maar kunnen we ook bepalen of dit de juiste bezoekers zijn met wenselijke acties op de website.

We kunnen nu eenvoudiger met ons Data Studio dashboard beoordelen hoe het staat met onze KPI’s en bijbehorende doelen. Zo zorgen we dat we de juiste marketingacties blijven doen om ook op lange termijn onze doelen te halen!

Succesvol worden met jouw bedrijf? 

Om succesvol te zijn moet je eerst succes definiëren en gaan meten. Heeft jouw organisatie al een gedegen (website)meetplan en is deze al vertaald naar de juiste metingen met de nieuwste versie van Google Analytics?