Privacyverklaring MarketingKarwei

 

Inleiding

Wij respecteren de privacy van mensen die persoonsgegevens aan ons verstrekken. De persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt zullen we beveiligen en vertrouwelijk behandelen. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en andere privacyregels.

Dit privacyverklaring is bestemd voor al onze klanten met wie wij een overeenkomst hebben, klanten die van onze diensten of website gebruik maken en bezoekers op onze website.

In deze privacyverklaring informeren wij u over de doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken. Wij zullen de verkregen persoonsgegevens alleen verwerken voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Verder leggen wij u uit op welke wijze wij uw persoonsgegevens gebruiken en welke bewaartermijnen wij hanteren.

 

Bewaartermijnen en Persoonsgegevens

Relatiegegevens

Wij hebben uw contactinformatie nodig om u allereerst te informeren en om contact te hebben met elkaar.

Wij beschikken over de persoonsgegevens zodat we een passende offerte kunnen maken en de overeenkomst met je uit kunnen voeren en je daarover te informeren. Deze gegevens bevatten onder meer uw naam, adres, telefoonnummer en uw e-mailadres.  Wij bewaren deze gegevens zolang het nodig is om de overeenkomst uit te voeren en tot maximaal vijf jaar daarna. Grondslag: gerechtvaardigd belang. 

Financiële gegevens

Om ervoor te zorgen dat wij de juiste factuur aan u versturen, kan het zijn dat we persoonsgegevens verwerken.

Wij bewaren deze gegevens zolang het nodig is om de overeenkomst uit te voeren en tot maximaal zeven jaar daarna. Voor bepaalde financiële gegevens geldt een fiscale bewaartermijn van zeven jaar na het einde van de overeenkomst. Daarnaast vernietigen wij deze persoonsgegevens niet totdat de factuur is betaald en in geval van een procedure voor de duur van deze procedure. Grondslag: wettelijke verplichting.

Internetsites van derden

Op onze websites vindt u links naar andere websites en social media (Google, Facebook, Instagram, LinkedIn en Facebook). Deze privacyverklaring is hierop niet van toepassing. Deze websites hanteren een ander privacybeleid waarop wij geen invloed hebben.

Retargeting

Wij maken gebruik van retargeting op onze website. Door een bezoek te brengen aan onze website kunnen wij u een gepersonaliseerde advertentie laten zien op internet. Hiervoor maken wij gebruik van de volgende gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, interesse in een dienst, cookies, Facebook-pixel of LinkedIn-pixel. De bewaartermijn is zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde. Grondslag: gerechtvaardigd belang.

Leadinfo

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen. Leadinfo gebruikt het IP-adres van de zakelijke bezoeker om daarbij bedrijfsgegevens te verkrijgen uit openbare bronnen zoals de Kamer van Koophandel. Het IP-adres is onder de AVG een persoonsgegeven, en gebruik daarvan vereist een grondslag onder deze wet. De gebruikte grondslag is het “eigen gerechtvaardigd belang” (obv artikel 6 sub f AVG). IP-adressen worden niet bewaard. Leadinfo werkt niet met cookies. De herkenning van bedrijfsgegevens gebeurt puur op basis van het IP-adres. Opt out is mogelijk via Leadinfo. Grondslag: gerechtvaardigd belang.

Hotjar

Met Hotjar meten we anoniem het gedrag op de website. Onder andere maken we een heatmap van het gedrag op de website. De data is volledig anoniem. Dit cookie komt van _hjid en _hjidcludedinSample en zal gedurende de sessie worden bewaard. Grondslag: gerechtvaardigd belang.

Marketing Nieuwsflits

Op onze website kunt u aangeven dat u graag onze Marketing Nieuwsflits ontvangt. Door het invullen van dit venster, geeft u toestemming om u te mogen benaderen en hebben wij een legitiem belang om contact met u op te nemen. Hiervoor gebruiken wij alleen uw e-mailadres.

Wij bewaren deze persoonsgegevens totdat uw verzoek is afgewikkeld en tot 6 maanden daarna voor het geval u naderhand nog meer vragen heeft zodat wij uw informatie er dan meteen bij kunnen pakken. Voor het versturen van de nieuwsbrieven maken wij gebruik van Mailchimp. Grondslag: gerechtvaardigd belang. 

Contactformulier

Op onze website kunt u een contactformulier invullen. Door het invullen van dit formulier, geeft u toestemming om u te benaderen en hebben wij een legitiem belang om contact met u op te nemen. Hiervoor gebruiken wij uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Wij bewaren deze persoonsgegevens totdat uw verzoek is afgewikkeld en tot 6 maanden daarna voor het geval u naderhand nog meer vragen heeft zodat wij uw informatie er dan meteen bij kunnen pakken.

Sollicitanten

Op onze website staan ook vacatures geplaatst. Het is mogelijk via onze website een sollicitatieformulier in te vullen. Door het invullen van dit formulier, gaat u ermee akkoord dat we u benaderen als u interesse heeft getoond in een baan of andere kans bij ons. Hiervoor gebruiken wij uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Wij bewaren deze persoonsgegevens tot uw sollicitatie en bij toestemming van u tot 12 maanden daarna voor het geval er zicht een geschikte andere vacature zou kunnen voordoen.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u onze website bezoekt.

De cookies op onze website gebruiken we om onze website beter te laten functioneren en om de prestaties van de website beter aan te laten sluiten bij het gedrag van onze bezoekers.

U kunt deze cookies zelf verwijderen door binnen de instellingen van uw computer de browsergeschiedenis te wissen.

We verstrekken geen gegevens aan derden voor marketingdoelen behalve als je bij ons hebt aangegeven dat je daarin geïnteresseerd bent.

Derde partijen

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen tenzij dit vooraf is afgesproken, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, of wij dit moeten of mogen op basis van de wet. Gegevens kunnen worden doorgegeven aan: Mailchimp (e-mailmarketing), Google (advertenties, retargeting, analytics), Hotjar (gedrag op de website), Facebook (advertenties en retargeting), Yourhosting (webhosting), Blisss (CRM-systeem), Rabobank (betaalverkeer) en Leadinfo (herkennen van zakelijke bezoekers). 

Rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. U hebt de volgende rechten:

  1. een uitleg krijgen over de persoonsgegevens die we verwerken en wat we daarmee doen;
  2. de inzage in uw persoonsgegevens;
  3. het corrigeren van terechte fouten;
  4. het verwijderen van gegevens;
  5. het intrekken van toestemming;
  6. bezwaar maken tegen een bepaald gebruik en
  7. het overdragen van uw gegevens naar een derde.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de onderstaande contactpersoon of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe kan ik dit dan doen?

U kunt een verzoek zoals hierboven bedoeld heel eenvoudig bij ons indienen. Loopt de overeenkomst via je werkgever, dan moet je dit verzoek aan je werkgever sturen.

Diversen

De privacyverklaring kan van tijd tot tijd door ons aangepast worden. Wij verwerken geen persoonsgegevens buiten de EER.

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Arnhem.

 

Contactgegevens:

MarketingKarwei

De heer Kwakkel
Molenveldlaan 130, 6523 RN Nijmegen
Tel: 024-2068965
E-mail: info@marketingkarwei.nl

 

Dit document is voor het laatst aangepast op: 1 juli 2020

Als PDF downloaden